Ο Σταύρος Σκεύος στο "Στρογγυλό τραπέζι" του Αθήνα 984 στις 10/9